DITSS Veiligheidsatelier 2017

Winnende projecten Veiligheidsatelier 2017 Op 12 december 2017 in het stadhuis 's-Hertogenbosch hebben 7 genomineerden hun innovatief voorstel gepitcht voor een jury onder voorzitterschap van burgemeester Jack Mikkers. Tijdens het Dear Future festival is op woensdag 27 september 2017 de vijfde editie van het succesvolle DITSS Veiligheidsatelier 2017 van start gegaan. Drie opdrachtgevers hebben budgetten vrijgemaakt om prangende veiligheidsvraagstukken voor te leggen aan eenieder die een bijdrage kan leveren voor verder onderzoek of oplossingen. Lectoren, docenten, studenten, onderzoekers, ondernemers, dienstverleners, burgers zijn bij elkaar gekomen om deze vraagstukken beter te articuleren en samen oplossings- en/of onderzoeksrichtingen te verkennen, volgens de methodiek van het DITSS Veiligheidsatelier. Er zijn voor de 3 vraagstukken 15 voorstellen ontvangen. Op 22 december zijn de winnaars met de beste voorstellen bekend gemaakt.
Lees meer over het Veiligheidsatelier 2017

DITSS Veiligheidsatelier 2016

Winnende projecten Veiligheidsatelier 2016 Op 14 december 2016 was de bekendmaking in het Jheronimus Academy of Data Science. De middag die begon met een uitleg over de Jheronimus Academy of Data Science door prof. dr. J.A. (Arjan) van den Born, directeur van de nieuwe academy. Daarna overhandigde But Klaasen, Hoofd innovatieteam van het ministerie van Veiligheid & Justitie, aan de beste inzenders van voorstellen op de drie veiligheidsvraagtukken de Veiligheidsatlieraward uit. De drie winnende consortia hebben ieder opdrachten ontvangen voor het uitvoeren van een fieldlab van de voorgestelde oplossing op het vraagstuk. In deze drie fieldlabs kunnen de consortia bewijs leveren dat de voorgestelde innovatieve oplossing ook werkelijk resultaat oplevert. Indien de resultaten goed zijn ondersteund het DITSS bij de verdere uitrol van de oplossing.
Lees meer over het Veiligheidsatelier 2016

DITSS Veiligheidsatelier 2015

Winnende projecten Veiligheidsatelier 2015 Op 21 december 2015 heeft de heer Erik van Merrienboer, gedeputeerde van de provincie Noord-Brabant, de uitslag van het Veiligheidsatelier Brabant 2015 bekend gemaakt in het provinciehuis Noord-Brabant. Dit jaar heeft de jury na goed beraad unaniem voor één voorstel gekozen. Lees hier het juryrapport. Het innovatieve voorstel "Veiligheid op maat" is unaniem verkozen en heeft opdracht gekregen om in een fieldlab in de gemeente Etten-Leur het concept uit te werken en te testen op doelmatigheid. De drie veiligheidsregio's zorgen voor de financiering van dit project ter waarde van € 98.000. Winnaars is het consortium van vier bedrijven, n.l.: Altijd Thuis, NIGW, Welzijnservices en VX Company. Programmamleider Peter Portheine heeft idns Brainport Slimmer Leven aan het bedrijf Ninthway een aanmoedingsprijs uitgereikt ter waarde van € 5.000.
Lees meer over het Veiligheidsatelier 2015

DITSS Veiligheidsatelier 2014

Winnende projecten Veiligheidsatelier 2014 In 2014 heeft de stichting DITSS, het Veiligheidsatelier Brabant 2014 gecoördineerd en georganiseerd. De uitvraag is gestart in mei 2014 tijdens de Dutch Technology week in Eindhoven door de burgemeester van Eindhoven Rob van Gijzel op de High Tech Campus. Nevenstaand filmpje is gebruikt in de vraagarticulatie te verduidelijken. De verslagen over de voortgang rondom de drie veiligheidsuitdaging vindt u via de volgende link: Voortgangsrapportage. 12 prachtige voorstellen werden geselecteerd om op 10 september een pitch te geven voor de jury. Op 19 september tijdens de European Social Innovation Week in Tilburg zijn de vier winnaars bekend gemaakt door de burgemeester van Tilburg Peter Noordanus in de Spoorzone. Vier orders zijn gegeven aan bijzondere co-creatieve samenstellingen van ondernemingen, overheid en onderwijs:
Lees meer over het Veiligheidsatelier 2014

DITSS Veiligheidsatelier 2013

Winnende projecten Veiligheidsatelier 2013 In 2013 heeft de Stichting Innovatie Voor Veiligheid (SIVV) de Uitvraag Veilig Tilburg ofwel Veiligheidsatelier Tilburg 2013 gecoördineerd en georganiseerd met een subsidie van Midpoint Brabant. Zie hiernaast een film van de uitvraag en hieronder een impressie van hoe het Veiligheidsatelier 2013 is verlopen. De uitvraag gestart in mei 2013 heeft in december 2013 geresulteerd in 10 prachtige werkbare voorstellen. De drie winnaars blijken bijzondere co-creatieve samenstellingen van ondernemingen, overheid en onderwijs. De drie winnende voorstellen zijn door de jury beoordeeld en hebben opdrachten ontvangen om deze uit te werken in fieldlabs, begeleidt door de stichting DITSS. In de DITSS-filedlabs (Living labs) worden de voorstellen uitgewerkt en getest in real-time omgevingen.
Lees meer over het Veiligheidsatelier 2013