Oplossingen zoeken voor veiligheid

Help mee oplossingen te vinden in de strijd tegen ondermijnende criminaliteit


Ondermijningsvraagstuk 1

Op welke wijze kunnen we het verhuurproces van vastgoed aan criminelen beïnvloeden, zodanig dat het onaantrekkelijk wordt om in de RIEC-regio Rotterdam nog criminele activiteiten in vastgoed te ontplooien?

Verduidelijking van de vraag

In de RIEC-regio Rotterdam worden zeer regelmatig safehouses aangetroffen waar criminelen verblijven en/of verdovende middelen worden aangetroffen, al dan niet in combinatie met wapens en grote sommen contant geld. Een aanzienlijk deel van deze panden betreffen woningen die worden verhuurd door malafide verhuurmakelaars die hiermee veelal bewust criminelen anonimiteit verschaffen. Door contant huurgelden aan te nemen, afkomstig van criminele activiteiten, maken de verhuurmakelaars zich schuldig aan witwassen. De verhuurmakelaar stort de contante huurgelden op zijn rekening, waarna de huurpenningen aan de pandeigenaar (die zich vaak van geen kwaad bewust is) worden overgemaakt. Zo raakt de onderwereld verweven met de bovenwereld. De RIEC-partners uit de regio Rotterdam willen het verhuurproces van vastgoed aan criminelen stilleggen. De uitstralingseffecten van de illegale drugsindustrie op de wijken zijn immers aanzienlijk. Buurtbewoners voelen zich onveilig terwijl de jeugd wordt aangetrokken door de verleidelijke kant van criminaliteit, snel veel geld verdienen. Er ontstaat een parallelle samenleving, waarin (het meedoen aan) ondermijnende criminaliteit wordt getolereerd of zelfs gestimuleerd.

Vraagarticulatie 11-02-2020

Op 11 februari zijn 24 kennis- en ervaringsdeskundigen aanwezig geweest om de vraag van de RIEC-regio Rotterdam te articuleren vanuit diverse perspectieven. Dit is stap 4 volgens de methodiek van het Veiligheidsatelier: de vraagarticulatie!
Voor de vervolgsessie zijn tijdense de vraagarticulatie sessie deze aandachtspunten beschreven.

Volgende sessie 29 september 2020. Meld je aan!

Op 29 september organiseren we twee sessies van het Veiligheidsatelier, Download de uitleg van de methodiek. Wij zoeken geïnteresseerden, experts, mensen uit de verhuurwereld en studenten om mee te denken aan oplossingen.

  • Een herhaling van de eerste sessie van 10:30 tot 12:00. Deze sessie is zowel online als offline in de schouwburg van Rotterdam bij te wonen. U kunt zich aanmelden door een mail te sturen naar: info@veiligheidsatelier.nl
  • De tweede sessie voor het brainstormen naar oplossingsrichtingen van 13:30 tot 16:00. Deze sessie is zowel online als offline in de schouwburg van Rotterdam bij te wonen. U kunt zich aanmelden door een mail te sturen naar: info@veiligheidsatelier.nl

Kunt u niet aanwezig zijn op de bijeenkomst dan houden we u op de hoogte via deze website en kunt u mogelijk toch een oplossing insturen voor dit vraagstuk

Download het draaiboek van dit veiligheidsatelier.


Inzicht in de grijze markt van handel in panden

Zoeken in een vaag proces van de verhuur van woningen aan criminelen


Extra informatie


Ondermijningsvraagstuk 2

Wij zijn op zoek naar meer vraagstukken

Verduidelijking van de vraag

De methodiek van het Veiligheidsatelier werkt ook voor uw ondermijningsvraagstuk. Neem contact op met DITSS .

Inzicht in ondermijning

Algemene informatie over ondermijning

Ondermijnende criminaliteit

Georganiseerde, ondermijnende criminaliteit bestaat uit veel soorten criminaliteit en activiteiten die daarmee samenhangen. Bij activiteiten maakt de georganiseerde criminaliteit gebruik van diensten uit de bovenwereld.

Bovenwereld en onderwereld raken verweven met elkaar

Criminelen schuwen het niet om legale partijen te beïnvloeden of te onderdrukken. Denk daarbij aan volksvertegenwoordigers, ambtenaren en onschuldige burgers. Daarbij passen criminelen soms ook zwaar geweld toe, tot aan liquidaties in woonwijken toe. Het effect is dat bovenwereld en onderwereld met elkaar verweven raken. Dit ondermijnt en bedreigt onze samenleving en rechtsstaat. De Rijksoverheid wil niet dat criminelen het voor het zeggen krijgen. Legale dienstverleners en politieke ambtsdragers moeten hun werk kunnen doen zonder bedreiging of intimidatie. Wijken en buurten moeten veilig en leefbaar zijn. Criminelen mogen ondernemers niet verleiden om voor hen aan de slag te gaan. Daarom probeert de Rijksoverheid beter zicht te krijgen op ondermijning. Nederland moet een minder aantrekkelijk land voor ondermijnende criminaliteit worden. Daarom is de aanpak van ondermijning een speerpunt van het kabinet.

Diensten van de bovenwereld

Criminelen maken gebruik van diensten van de bovenwereld. Denk daarbij aan:

  • Legale financiële dienstverleners om hun criminele winsten wit te wassen. Zoals banken, verzekeraars en financieel adviseurs.
  • Voorzieningen en technische kennis om criminele activiteiten uit te voeren. Zoals: een containeroverslag in de haven voor drugssmokkel of mensensmokkel; post- en pakketstromen om xtc-pillen te versturen; een elektricien voor de aanleg van een hennepkwekerij.
  • Eigenaren of verhuurders in de vastgoedsector die hun panden (onder druk) laten gebruiken voor bijvoorbeeld drugs- of wapenhandel.
  • Huisjes op vakantieparken die criminelen misbruiken voor bijvoorbeeld illegale prostitutie of drugshandel.

Dat brengt een risico met zich mee van verleiding en afpersing van legale partijen, ambtenaren en openbaar bestuur. Zo ondermijnen criminelen het gezag van burgemeesters en politie en vervagen normen en waarden bij legale partijen. Ook verslechtert hierdoor de veiligheid en leefbaarheid in de buurt.

Infographic ondermijning


TwitterVA_creaties