Inleiding

Nederland is een grote speler in de handel van drugs in zowel de import als de export daarvan. De illegale handel maakt gebruik van het zeer goede logistieke netwerk van Nederland. Hoewel het nog enigszins onbekend is en onzichtbaar lijkt, kunnen ook de 16 kleine luchthavens in Nederland gebruikt worden voor deze illegale handel. In Brabant en Zeeland gaat het om Kempen Airport, Vliegveld Midden-Zeeland en Breda International Airport. Deze luchthavens willen geen logistiek knooppunt zijn van deze illegale handel en zoeken oplossingen die het mogelijk maken deze illegale handel te detecteren.

Aanpak

De taskforce Brabant Zeeland heeft de stichting DITSS benaderd om met een triple helix benadering van de problematiek te zoeken naar mogelijke oplossingen. Daarbij wetende dat de methodiek van het Veiligheidsatelier succesvol is gebleken en diverse oplossingen heeft opgeleverd. Tevens is de Stichting DITSS coõrdinator van het Europees Interreg project PASSAnT. In het project PASSAnT worden experimentele oplossingen ontwikkeld aangaande ongeveer dezelfde problematiek in kleine zeehavens. Zie www.passant.info.
Dit heeft ertoe geleid dat de stichting DITSS een Veiligheidsatelier organiseert, waarbij diverse experts op persoonlijke titel worden uitgenodigd.

Vraagarticulatie

Vanuit diverse kennis en ervaringsniveaus wordt een vraagarticulatie sessie georganiseerd, die eerst gaat analyseren wat nu het werkelijke probleem is en waar op korte en lange termijn succes geboekt zou kunnen worden. Deze sessie duurt twee uur en deze twee uur zijn echt nodig om richting te geven aan het vraagstuk en om hoofd- en bijzaken te kunnen onderscheiden.

Vervolg

Na de vraagarticulatie bijeenkomst is een tweede sessie georganiseerd volgens de methodiek van het Veiligheidsatelier en hebben we gebrainstormd over vooral oplossingen met data science. Rapportage is opnderweg

Oplossingen

Oplossingen liggen vaak voor het oprapen